Dane naszego konta bankowego:

Bank Pekao S.A.

Nr konta: 85 1240 4751 1111 0010 8640 7699

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

IBAN: PL 85 1240 4751 1111 0010 8640 7699

NIP: 794-162-55-69

REGON: 651534950

WPIS DO EWIDENCJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOKONANY PRZEZ PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA POD NUMEREM: 13104R